Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm ở Việt Nam, chúng tôi lựa chọn kỹ nhà sản xuất cung cấp thiết bị phục vụ cho sản xuất. Bộ lọc nam châm là một trong các yêu cầu nghiêm ngặt của chúng tôi. Và Global Magnet là nhà cung cấp mà chúng tôi lựa chọn. Các sản phẩm của GM với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 luôn làm chúng tôi hài lòng.