Dùng nam châm đuổi cá sấu!!!

gan-nam-cham-vao-dau-ca-sau

Cơ quan bảo tồn thiên nhiên của bang Florida (Mỹ) vừa thực hiện chương trình gắn nam châm vào đầu cá sấu để ngăn chúng không thể quay lại các khu vực dân cư. Nhờ có thiết bị này người dân cảm thấy an toàn hơn khi sống gần những khu vực có cá sấu … Đọc tiếp Dùng nam châm đuổi cá sấu!!!