so sánh nam châm điện và nam châm vĩnh cửu

So sánh giữa nam châm vĩnh cửu và nam châm điện

Để hiểu hơn vềcác loại nam châm chúng tôi xin được so sánh những đặc điểm cơ bản nhất giữa nam châm vĩnh cửu và nam châm điện.

Nam châm vĩnh cửu là một loại vật liệu từ hóa và tạo ra từ trường liên tục riêng. Như tên gọi của chúng, một nam châm vĩnh cửu có tính chất ‘vĩnh cửu’. Điều này có nghĩa rằng nó luôn luôn có một từ trường quanh chúng.

Một nam châm điện được làm từ một cuộn dây đóng vai trò như một nam châm khi một dòng điện đi qua nó. Thường thì một nam châm điện được quấn quanh một lõi của vật liệu sắt từ như thép, sau đó tăng cường từ trường sinh ra bởi cuộn dây.

so sánh nam châm điện và nam châm vĩnh cửu

Nam châm vĩnh cửu tồn tại khi được từ hoá. Một nam châm điện từ chỉ hiển thị các tính chất từ ​​khi một dòng điện chạy qua cho nó. Đó là cách bạn có thể phân biệt giữa hai loại nam châm này. Các nam châm mà bạn đã gắn lên tủ lạnh là nam châm vĩnh cửu, trong khi nam châm điện thường là sử dụng trong các động cơ.

Sức mạnh nam châm vĩnh cửu phụ thuộc vào vật liệu sử dụng sáng tạo ra nó. Sức mạnh của một nam châm điện có thể được điều chỉnh bởi các số lượng dòng điện cho phép chảy vào nó. Kết quả là, nam châm điện có thể được điều chỉnh cho các mức độ sức mạnh khác nhau.

Nếu một nam châm vĩnh cửu mất tính chất từ ​​của nó bằng cách nung nóng đến một nhiệt độ (tối đa), nó sẽ vô dụng và tính chất từ ​​của nó có thể chỉ thu hồi. Trái lại, một nam châm điện mất điện từ của nó mỗi khi một dòng điện được lấy ra.

Ưu điểm chính của một nam châm vĩnh cửu trên một nam châm điện là một nam châm vĩnh cửu không đòi hỏi một nguồn cung cấp liên tục của năng lượng điện để duy trì từ trường của nó. Tuy nhiên, từ trường của một nam châm điện có thể được thao tác nhanh chóng trên một phạm vi rộng bằng cách kiểm soát sốlượng dòng điện cung cấp cho các nam châm điện.