Chặn thảm họa dầu tràn bằng nam châm

tham hoa tran dau

Các nhà khoa học tại Mỹ đã tìm ra phương pháp tách dầu khỏi nước bằng nam châm, một kỹ thuật đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm. Dầu tràn có thể gây ra những tác động khủng khiếp tới hệ sinh thái biển. Vì vậy việc nỗ lực giảm thiểu những thiệt hại trong … Đọc tiếp Chặn thảm họa dầu tràn bằng nam châm